Jakość

Zapewniamy najwyższą jakość usług prawnych, zawsze starając się znaleźć rozwiązania optymalne dla naszych Klientów,
oraz kierując się zasadami etyki adwokackiej.

Specjalizacje

Zakres usług

Sporządzanie pism procesowych

Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym) i administracyjnych (w tym w postępowaniu podatkowym),

Udzielanie porad prawnych

Sporządzanie specjalistycznych opinii i ekspertyz prawnych.

Przygotowywanie i opiniowanie umów (m.in. umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy dzierżawy i umowy leasingu).

Zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego.