Nasza Kancelaria

Nasza Kancelaria Adwokacka stanowi prężnie działającą na rynku polskim firmę prawniczą z siedzibą we Wrocławiu. Wiedza i doświadczenie naszych prawników zapewniają świadczoną na najwyższym poziomie, w pełni profesjonalną i kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa, a w szczególności w zakresie:

 • prawa podatkowego i postępowania podatkowego,
 • prawa karnego skarbowego i prawa karnego gospodarczego,

 • prawa bankowego, 

 • prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji,

 • prawa gospodarczego,

 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

 • prawa zamówień publicznych,

 • prawa cywilnego i prawa rodzinnego

  Oferujemy Państwu pełny zakres świadczonych usług prawnych, w tym m.in.:

  Sporządzanie pism procesowych

  Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym) i administracyjnych (w tym w postępowaniu podatkowym),

  Udzielanie porad prawnych

  Sporządzanie specjalistycznych opinii i ekspertyz prawnych.

  Przygotowywanie i opiniowanie umów (m.in. umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy najmu, umowy dzierżawy i umowy leasingu).

  Zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego.

  Zapewniamy najwyższą jakość usług prawnych, zawsze starając się znaleźć rozwiązania optymalne dla naszych Klientów, oraz kierując się zasadami etyki adwokackiej. Siedziba kancelarii znajduje się we Wrocławiu, ale nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju, współpracując dodatkowo z innymi kancelariami prawnymi w kraju i za granicą. Pozostajemy również w stałym kontakcie z kancelariami doradców podatkowych i kancelariami notarialnymi, komornikami sądowymi, a także tłumaczami przysięgłymi.
  W ciągu dotychczasowej działalności zyskaliśmy liczne grono stałych Klientów zarówno z kraju, jak i z zagranicy, które ulega systematycznemu poszerzaniu. Obsługujemy zarówno Klientów korporacyjnych, jak i Klientów indywidualnych. Świadczymy ponadto pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Do grona naszych stałych Klientów należą m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury i sztuki, jak również liczne podmioty gospodarcze (w tym spółki z kapitałem niemieckim, włoskim i francuskim) m.in. z branży paliwowej, IT, budowlanej i architektonicznej, deweloperskiej, rolniczej, armaturowej, elektrotechnicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, farmaceutycznej, spedycyjnej.
  Pomoc prawną świadczymy w języku polskim, języku angielskim i języku niemieckim.
  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.