Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe

Jako jedna z niewielu kancelarii adwokackich we Wrocławiu zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa i postępowania podatkowego.
Doradzamy naszym Klientom w sprawach dotyczących m.in. podatku od osób fizycznych (PIT), podatku od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatku od spadków i darowizn.
Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji podatkowej, w administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych, jak również w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Z sukcesami prowadzimy sprawy z zakresu tzw. odpowiedzialności osobistej członków zarządów spółek kapitałowych prawa handlowego za zobowiązania podatkowe tych spółek (art. 116 Ordynacji podatkowej).
Sporządzamy specjalistyczne opinie prawne z zakresu prawa i postępowania podatkowego.