Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi jedną z głównych sfer pomocy prawnej świadczonej przez naszą kancelarię.
Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego (począwszy od pomocy w uzyskaniu pozwolenia na budowę), prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, prawa obrotu nieruchomościami (w tym w sprawach wywłaszczeniowych i dotyczących odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości), prawa farmaceutycznego, a także postępowania administracyjnego (w tym administracyjnego postępowania egzekucyjnego) i postępowania sądowoadministracyjnego.
Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi (wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym), sporządzamy pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym (w tym m.in. odwołania, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania i wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych) i postępowaniu sądowoadministracyjnym (w tym m.in. skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego) i udzielamy bieżącego doradztwa prawnego na etapie przedprocesowym i procesowym.
Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, a także prawa budowlanego, prawa gospodarki nieruchomościami oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego.