Prawo gospodarcze

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w obszarze szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zarówno prywatnego, jak i publicznego.
Oferujemy pełne spektrum usług prawnych w zakresie prawa spółek, co dotyczy zakładania, likwidacji, przekształcania oraz fuzji i przejęć spółek polskich oraz zagranicznych, a także doradztwa prawnego zakresie bieżącego funkcjonowania spółek handlowych. Oferujemy stałą obsługę korporacyjną zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Służymy również doradztwem reprezentantom spółek w zakresie bieżącego funkcjonowania.
Z sukcesami reprezentujemy przedsiębiorców (zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne) w postępowaniach sądowych w skomplikowanych sprawach gospodarczych.
Specjalizujemy się także w reprezentacji procesowej Naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu tzw. odpowiedzialności osobistej członków zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek (art. 299 Kodeksu spółek handlowych).
Ponadto świadczymy najwyższej jakości pomoc prawną w obszarze publicznego prawa gospodarczego. W tym zakresie sporządzamy specjalistyczne opinie prawne m.in. w zakresie prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa konkurencji oraz prawa transportowego. Reprezentujemy również Naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego, w tym w szczególności z zakresu prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego i prawa transportowego.