Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym i osobom prawnym w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na każdym etapie wskazanych postępowań prawnych, zarówno w opcji układowej, jak i likwidacyjnej. Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach sądowych w ramach tzw. upadłości konsumenckiej.
Doradztwo prawne świadczone przez nas w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje pełne spektrum najwyższej jakości usług, począwszy od pomocy prawnej udzielanej na etapie przedprocesowym, aż po reprezentację procesową w postępowaniach upadłościowych i sporządzanie pism procesowych, takich jak w szczególności wnioski o ogłoszenie upadłości, odpowiedzi na wnioski o ogłoszenie upadłości, czy zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowania upadłościowego oraz inne pisma procesowe. Reprezentujemy także Naszych Klientów w ramach postępowań upadłościowych o charakterze deweloperskim.