Prawo karne

Prawo karne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie spraw z zakresu tzw. prawa karnego gospodarczego (tj. spraw dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, stypizowanych w art. 296-306 Kodeksu karnego, takich jak np. nadużycie zaufania, oszustwo kredytowe, pranie pieniędzy, udaremnianie lub utrudnianie zaspokojenia wierzyciela, a także przestępstw określonych w przepisach pozakodeksowych) oraz prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego skarbowego (tj. spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stypizowane w przepisach Kodeksu karnego skarbowego).
Reprezentujemy Naszych Klientów w trudnych, złożonych i wielowątkowych procesach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (tj. przed organami ścigania), jak i postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) przed sądami wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym.
W procesie karnym występujemy w roli obrońcy podejrzanego lub oskarżonego albo w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego bądź pełnomocnika oskarżyciela prywatnego.
Sporządzamy pisma procesowe w postępowaniach karnych, w tym w szczególności apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, czy subsydiarne akty oskarżenia.
Prowadzimy również m.in. sprawy z zakresu przerwy lub odroczenia w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz inne sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego.