Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Świadczymy pomoc prawną w każdej kategorii spraw rodzinnych.
Z zaangażowaniem i empatią reprezentujemy Naszych Klientów w sprawach o rozwód (zarówno bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron), udzielając bieżącej pomocy prawnej na każdym etapie sprawy.
Prowadzimy m.in. także sprawy o separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, z zakresu władzy rodzicielskiej (o pozbawienie lub powierzenie władzy rodzicielskiej), realizacji kontaktów rodziców z dziećmi, o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka, oraz sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka).
Sprawnie i w pełni profesjonalnie reprezentujemy Naszych Klientów również w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (po orzeczeniu rozwodu).